Doprava zboží

Doprava zboží

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Přeprava je realizována nákladním automobilem, který disponuje hydraulickým sklopným čelem a elektrickým paletovým vozíkem. Informace o nákladech spojených s balením, přepravou, dodáním a složením (vykládkou) zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je možné zboží doručit na adresu kupujícího dle následujících podmínek:
  1. adresa dodání je dostupná po zpevněných cestách nákladním automobilem třídy C s provozní hmotností 7,5 tuny.
  2. složení zboží na adrese dodání a následný pojezd lze provést pouze po zpevněném a souvislém povrchu (dlažba, beton, asfalt).
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího nebo nejsou ze strany kupujícího splněny podmínky uvedeny v 6.1, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V tomto případě je však nutné cenu konzultovat s prodávajícím, který bude kupujícího po dokončení objednávky kontaktovat.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány
 7. Cena za dopravu ke kupujícímu je stanovena v průběhu objednávky dle vzdálenosti od prodávajícího